Sleep om te verversen

KVT-online

De KVT-online "Kwaliteit van houten gevelelementen" is een publicatie van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). De KVT-online vervangt de tot nu toe uitgebracht gedrukte uitgaven van de KVT.


De KVT-online is een praktijkrichtlijn. Een eindproduct op basis van de KVT voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0801 Houten gevelelementen en daarmee aan het Bouwbesluit. De KVT vormt de basis voor de, op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR 305/2011/EU), aan te brengen CE-markering en af te geven Prestatieverklaring.

De KVT-online is bedoeld voor de gehele bouwkolom; architecten, aannemers, timmerfabrikanten, toezichthouders, studenten op verschillende niveaus en voor belangstellenden.

De KVT is een uitgave van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.

Editie: december 2021.